Počet výsledků: 4

Výsledky se týkají zvoleného oboru BF Biofyzika (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Biofyzika
zahrnout jen obhájené práce

Bastl, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Moderní biofyzikální přístupy pro studium metallothioneinu

Bilík, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Měření povrchové energie pevných látek a kapalin

Fialová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: SPP detektor s organickou vrstvou

Knociková, Juliana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Biofyzika
Diplomová práce: Diagnostika mozkové smrti a hloubky anestesie ze signálů EKG a krevního tlaku.