Počet výsledků: 1

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geografie a kartografie: Geografická kartografie a geoinformatika
zahrnout jen obhájené práce

Herman, Lukáš

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Rigorózní práce: Vizualizace 3D modelů měst na webu