Počet výsledků: 3

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geografie a kartografie: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Pfeiferová, Erna

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Rigorózní práce: Geografie Mexika podle Rámcového vzdělavacího programu pro gymnázia

Slabá, Eva

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Rigorózní práce: Místo a mikroregion v geografickém vzdělávání na gymnáziu

Vávra, Jaroslav

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Rigorózní práce: Od českého geografického vzdělávacího programu k vyučovací hodině