Počet výsledků: 11

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Matematika se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Benešová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Shodnosti a podobnosti ve středoškolské matematice

Hejmalová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Praktická geometrie

Horáková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Diferenciální rovnice a jejich aplikace pro učitele

Krnáč, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Testy z diferenciálního počtu funkcí více proměnných

Lisá, Zlata

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Bakalářská práce: Vývoj zápisu čísel

Mašláňová, Květa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Open-Sankoré - open source software pro interkativní tabule

Mošťková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Bakalářská práce: Úvod do teorie magických grafů

Novák, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Bakalářská práce: Úvod do problematiky konečných geometrií

Omastová, Hedvika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Aplikace lineární algebry

Vašková, Berenika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Bakalářská práce: Matematické hry pro základní školu

Wasserbauerová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Bakalářská práce: Aplikace diferenciálního a integrálního počtu