Počet výsledků: 1

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Malinová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití vybraných Cílů udržitelného rozvoje v geografickém gymnaziálním vzdělávání