Počet výsledků: 264

Výsledky se týkají zvoleného oboru ANTR Antropologie (bakalářské prezenční jednooborové)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Antropologie: Antropologie
zahrnout jen obhájené práce

Alánová, Naděžda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Sociální a morfologické vlastnosti matek a novorozenců a jejich souvislosti s poměrem pohlaví

Andrlová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Člověk a esovité záušnice v 11. stol.

Anýžová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Somatické charakteristiky a dospívání sportovních gymnastek

Bajerová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Kosterní materiál ze středověku a novověku (13.- 20. stol.) získaný archeologickými výzkumy ve sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě

Balážová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Člověk a šibenice na jižní Moravě

Baniariová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Manipulační schopnosti lidské ruky

Bartošová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Automobil a prostředí: Transkulturní studie

Bártová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Děti Sibiře: Komparační analýza tradičního způsobu života dětí u vybraných mobilních společností

Bártová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Celibát římskokatolických kněží

Bažantová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Role velikosti těla při výběru dlouhodobého partnera

Bělecká, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Biologické predispozice uživatelek hormonální antikoncepce

Bendžák, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Specifická zátěž související s eSports a její vliv na stav lidské ruky

Benko, Branislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Výživa lovecko-sběračských společnosti v gravettienu Moravy

Benýšková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Parazitární rizika plynoucí z potravní adaptace vybraných mobilních společností

Beránková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Tuberkulóza. Projevy a diagnostika na kosterních pozůstatcích člověka

Besedová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Cribra orbitalia

Bestvinová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Výživový stav, tělesná zdatnost a fyzická aktivita brněnských dětí - analýza dat studie ELSPAC

Bezděková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Vliv polohy hlavy na morfologii obličeje

Blažková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Pigmentace pokožky ve vztahu ke zdravotnímu stavu a výživě

Boriová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Bakalářská práce: Člověk a kůň. Hipoterapie z antropologického pohledu