Počet výsledků: 51

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Chemie konzervování - restaurování
zahrnout jen obhájené práce

Bárta, Patrick

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Průzkum a konzervace železného meče s fixací korozních produktů a organických fragmentů

Bazalová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Příprava filmů k podlepování historických a archeologických kolagenních materiálů

Brázdová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Studium využitelnosti vybraných organofosfonátů při protikorozních úpravách historických předmětů

Dianová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Analýza geologických vzorků pomocí LA- ICP-MS v oblasti archeologie

Foret, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Elektrochemické studium koroze ocelových materiálů

Gašić, Maja

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Nanášení multifunkčních tenkých vrstev plazmovými tryskami na povrchy různých materiálů

Gavendová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Barvení papíroviny

Hanáčková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Průzkum a restaurování ovládacího panelu klimatizace z vily Tugendhat

Hudečková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Degradace textilních materiálů vlivem půdního prostředí

Hušková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Metoda LA-ICP-MS a analýza vzorků kulturního dědictví

Ivanová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Plazmo-chemické vytváření vícesložkových strukturovaných tenkých vrstev s ultrahydrofobními vlastnostmi

Jiránková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Využití laserové ablace ve spojení s ICP-MS pro analýzu archeologických materiálů

Kedroňová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Vytváření nanostrukturních ultrahydrofobních vrstev pomocí plazmových trysek

Konečná, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Vliv půdního prostředí na korozi kovových artefaktů

Košařová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Charakterizace jílových a železitých pigmentů v malířských vrstvách difrakčními a spektroskopickými metodami

Kozáková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Průzkum pravěkých a středověkých skel z archeologických nálezů

Kozlová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Konzervace slaměných a usňových materiálů použitých nejen v košíkářství

Krajčová, Vladislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Vliv vosků v konzervačních přípravcích na vlastnosti usní

Křivánková, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Využití plazmatu pro barvení textilních materiálů

Kulhavá, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie konzervování - restaurování
Diplomová práce: Stanovení vlivu pH prostředí na stabilitu keratinových vláken