Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají zvoleného oboru PSM Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (doktorské kombinované)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika (čtyřleté): Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
zahrnout jen obhájené práce

Krajíčková, Pavla

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Meta-analýza klinických pokusů

Vališ, David

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Stochastické modely se spojitým časem a jejich aplikace (příspěvek k teorii degradace)