Počet výsledků: 16

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biologie (čtyřleté): Obecná a molekulární genetika
zahrnout jen obhájené práce

Brzobohatá, Kristýna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Antropogenetický výzkum slovanské populace ze Znojma-Hradiště

Drbalová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.

Hudzieczek, Vojtěch

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Funkční genomika modelových rostlin rodu Silene

Chyra, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Genomické studie u monoklonálních gamapatií

Ištvánek, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Evoluční a genetická analýza genomů rodu Trifolium s využitím genomických a bioinformatických nástrojů

Klumplerová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Comparative genomics of the major histocompatibility complex in the family Equidae

Kováčová, Viera

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Evoluční aspekty horizontálního genového přenosu u rostlin

Kovačovicová, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Molekulární mechanismy regulující segregaci chromozomů v oocytech a časných embryích savců

Mendel, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Využití mtDNA pro charakterizaci populačních struktur rodů Gobio a Romanogobio

Mikulášová, Aneta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Prognostický význam genetických abnormalit u monoklonální gamapatie nejasného významu

Nováková, Lucia

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: The control of spindle assembly in mammalian oocytes and embryos

Pagáčová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Cytogenetická analýza vybraných zástupcov čeladě turovití (Bovidae) s využitím metódy komparatívnej fluorescenčnej in situ hybridizácie

Plášil, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Komparativní genomika hlavního histokompatibilního komplexu MHC

Smetana, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)

Stierandová, Soňa

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Inventarizace molekulární biodiverzity vybraných druhů ryb čeledi Cyprinidae a Umbridae.

Šebestová, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Meióza u čeledi Bovidae: mezidruhové srovnání meiotické synapse a rekombinace meiotických chromozomů