Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru OMG Obecná a molekulární genetika (doktorské kombinované)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biologie (čtyřleté): Obecná a molekulární genetika
zahrnout jen obhájené práce

Mendel, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Disertační práce: Využití mtDNA pro charakterizaci populačních struktur rodů Gobio a Romanogobio