Počet výsledků: 15

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biologie (čtyřleté): Mikrobiologie (angl.) PřF - Biologie (čtyřleté): Mikrobiologie
zahrnout jen obhájené práce

Balážová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Klasifikace grampozitivních bakterií s využitím MALDI-TOF MS

Buryška, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Disertační práce: Application of microfluidics in enzyme research and engineering

Elsheimer Matulová, Marta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Studium interakce hostitel - patogen na modelu drůbež - salmonela

Formanová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Disertační práce: Molekulární neuropatogeneze klíšťové encefalitidy

Kopecká, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek.

Králová, Stanislava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Disertační práce: Typizace a taxonomie psychrofilních prokaryot z Antarktidy

Kubasová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Disertační práce: Vývoj plazmidů - interakce plazmidů rezistence a virulence u Salmonella enterica

Kýrová, Kamila

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Studium interakce hostitel - patogen na modelu prase - salmonela

Marošević, Durdica

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Molekulární epidemiologie křížové rezistence vůči makrolidům, linkosamidům a streptograminu B a mechanismy ovlivňující její vznik a šíření

Matoulková, Dagmar

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Polyfázová taxonomie anaerobních bakterií

Myšková, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Molekulárně epidemiologická charakteristika bakterií rodu Salmonella na území České republiky

Straková, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Zoonotické viry u volně žijících endotermních obratlovců

Varmužová, Karolína

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Disertační práce: Infekce drůbeže méně častými sérovary Salmonella enterica

Venclíková, Kristýna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Ekologie vybraných mikroorganizmů přenášených klíšťaty

Vídeňská, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Vývoj střevní mikroflóry v průběhu života hospodářských zvířat