Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru MIKR Mikrobiologie (doktorské kombinované)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biologie (čtyřleté): Mikrobiologie
zahrnout jen obhájené práce

Matoulková, Dagmar

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Polyfázová taxonomie anaerobních bakterií