Počet výsledků: 44

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biologie (čtyřleté): Molekulární a buněčná biologie
zahrnout jen obhájené práce

Baloun, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Molekulární analýza genů spojených s metabolizmem mědi u Silene vulgaris

Bednář, David

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Molecular Modelling of Structure-Function Relationships in Enzymes

Benešík, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Charakterizace proteinů polyvalentního stafylokokového bakteriofága podílejících se na lyzi hostitelské buňky

Botka, Tibor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Komplexní analýza genomů jedinečných bakteriofágů a plazmidů nesoucích geny pro exfoliativní toxiny A a B u Staphylococcus aureus

Coufal, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Interakce proteinů p53, IFI16 a 14-3-3 s křížovými strukturami in vitro a in vivo

Červeň, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Elektrochemické biosenzory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí

Dobrotková, Viera

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Kandidátní biomarkery rezistence k retinoidům u buněčných linií derivovaných z neuroblastomu

Ďurech, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Analýza konformačně specifické interakce chaperonu Hsp70 s kochaperonem Tomm34

Dvořák, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of an environmental pollutant

Fialová, Dana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Faktory ovlivňující predisposice ke vzniku zubního kazu u slovanské populace na území Velké Moravy

Foltánková, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Specifické imunologické a epigenetické vlastnosti nádorových buněk a jejich význam v léčbě vybraných hematoonkologických onemocnění

Franek, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Disertační práce: Studium reorganizace jadérek u embryonálních kmenových buněk

Guérineau, Marc

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Analysis of SMC5-6 complex subunits and their functional homologs

Hermanová, Monika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA

Jančeková, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Vliv katepsinu D na protinádorové účinky látky TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) v lidských buňkách

Janečková, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Disertační práce: Molekulární faktory při formování tvrdých tkání: funkce c-Myb a kaspáz v endochondrální osifikaci

Jian Bagherpoor, Alireza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: The involvement of non-histone DNA-binding HMGB1 and HMGB2 proteins in human embryonic stem cells and their differentiated derivatives

Krejčí, Adam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Nové bioinformatické metody pro globální analýzu peptidových knihoven

Kučírková, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Disertační práce: Mechanismus protinádorového působení wedelolaktonu

Lišková, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Disertační práce: Proteinové inženýrství pro studium strukturně-funkčních vztahů enzymů