Počet výsledků: 233

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Ekologická a evoluční biologie: Ekologická a evoluční biologie
zahrnout jen obhájené práce

Dolinay, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Fylogenetická reprezentace syndromu bílého nosu u netopýrů

Dostálová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Změny struktury populace blešivce potočního (Gammarus fossarum) po vyschnutí toku

Dršková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012)

Dubnová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Genetická diverzita žábronožky letní (Branchipus schaefferi) v ČR

Dúhová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Genetická diverzita a fylogeneze myšic rodu Apodemus

Duchoň, Mário

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vegetácia Nitrických vrchov na západnom Slovensku

Důjková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Ekosystémové služby netopýrů – netopýři v agrocenózách

Duľa, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Automobilová doprava a mortalita drobných obratlovců

Dusík, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Roupice (Enchytraeidae) a další drobní půdní kroužkovci předržených a obnovených pařezin v Národním parku Podyjí

Dvořák, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Reakce imunitního systému na vybrané patogeny přenášené klíštětem (Babesia microti, Borrelia burgdorferi s.l.)

Dvořáková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vodní brouci a ploštice aluviálních tůní ve Vltavském luhu na Šumavě

Faltýnková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Flóra a vegetace na severním okraji Brna

Fialová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Chování samice medvěda ledního (Ursus maritimus) v Zoo Brno po porodu medvíďat

Fikar, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Akustické defensivní strategie pavoukovců

Firlová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Karas stříbřitý (Carassius gibelio) a jeho vliv na ekosystémy stojatých vod v nepůvodním areálu

Fišarová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Kolonizace toků bentickými bezobratlými: procesy a dynamika

Fojtů, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Endoparazitická monogenea (Platyhelminthes): druhová diverzita a spektrum hostitelů

Friedelová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Genetická struktura populací mokřadních reliktních mechů

Frýbová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Prostorová aktivita vlka (Canis lupus) a jeho kořisti

Fuksová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Flóra a vegetace vybraných moravských vesnic