Počet výsledků: 233

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Ekologická a evoluční biologie: Ekologická a evoluční biologie
zahrnout jen obhájené práce

Ilík, Vladislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vnitrodruhová variabilita Platyhelminthes: rešerše dostupných technika zhodnocení možnosti využití RAD sekvenování.

Jakešová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Genetická variabilita populací netopýrů na základě DNA sekvencí vybraných genů

Janáčková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Určování věku sov (Strigiformes) podle pelichání letek

Janáčová, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Telomery jako ukazatel relativního stáří a stárnutí organismu u ptáků

Janča, Matouš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vliv kompetice na energetický metabolimus

Janišová, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Lesní vegetace jižní části přírodního parku Podkomorské lesy

Jarmičová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Regulace reprodukční fyziologie myši domácí pachovými signály

Jasinský, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Morfologická a molekulární identifikace anisakidních hlístic z vývržku chaluhy antarktické (Catharacta maccormicki) z ostrova Jamese Rosse, Antarktida

Jelínková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Plasticita fenotypu monogeneí ve světle současných poznatků

Jermanová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Gynodioecie u Cirsium palustre (Asteraceae)

Jindrová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Populační a reprodukční parametry populace nepůvodní slunečnice pestré (Lepomis gibbosus,L.)

Jiroušková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vliv managementových opatření na společenstva křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha) při ekologické obnově lučního mokřadu na jižní Moravě

Jungmannová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Flóra a vegetace rybníků na Mariánskolázeňsku

Jurák, Martin

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Mimetický komplex členovců typu Formica: druhová diversita a fenotypová podobnost

Juščáková, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Migrace bezobratlých v odlišných typech habitatů toku

Kadaš, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vliv urbanizace na diverzitu lesní vegetace

Kissová, Lenka

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Personalita u netopýrů

Klepalová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Botanický průzkum území mezi Řečkovicemi a Jinačovicemi u Brna

Klinkovská, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Slavkovska

Kmentová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Diagnostika malárie u lidoopů