Počet výsledků: 233

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Ekologická a evoluční biologie: Ekologická a evoluční biologie
zahrnout jen obhájené práce

Osinová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Aplikace metody malování chromozomů v čeledi bobovitých (Fabaceae)

Palupová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Potrava slunečnice pestré Lepomis gibbosus v záplavovém území řeky Dyje

Patočková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Využití telemetrie ve výzkumu prostorového chování rysa ostrovida v Beskydech

Pavézková, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Životní cyklus a populační dynamika suchozemských plžů

Pavlíčková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Faktory ovlivňující kvantitu mitochondrií u hlodavců

Pavlík, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Změny exprese signálních molekul imunitního systému v průběhu senescence

Pěnčík, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Virové infekce kaprovitých druhů a jejich hybridů

Pěničková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Diverzita chrostíků (Trichoptera) tekoucích vod Šumavy

Peterková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Monogenea čeledi Diplozoidae Palombi, 1949 – současný stav a perspektivy

Petružela, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Srovnávací fylogeografie hlodavců zambezijské savany

Piknerová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Charakter pohybu a cytoskeletální struktury opalinek (Opalinea)

Píšťková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Odhad biomasy bylinného patra lesních porostů bučin ve vztahu k ostatním porostům listnatých lesů

Plačková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Reakce rostlin na zvýšenou intenzitu UV záření v závislosti na chromosomální struktuře

Pliska, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Společenstva zooplanktonu v nově budovaných mokřadech v zemědělské krajině jižní Moravy

Podholová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vliv sjezdového lyžování na společenstva křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha) v travních porostech Krkonoš – pilotní studie

Poláková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Patologický vliv vybraných zástupců bazálních linií výtrusovců (Apicomplexa) na tkáň hostitele

Pospíšilová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Neinvazivní stanovení steroidních hormonů a jeho význam v behaviorálních experimentech

Přibylová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Bakteriální endocytobionti volně žijících améb: synopse druhů determinovaných s podporou molekulárních markerů

Ptáčková, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vliv hormonálního vyladění na míru exprese ornamentů v pohlavním výběru ptáků

Puha, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Diverzita a ekológia siníc, a rias Jánošíkových dier, NP Malá Fatra