Počet výsledků: 247

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Ekologická a evoluční biologie: Ekologická a evoluční biologie

Balková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vliv gregarin na přežívání a vývoj potemníka moučného v laboratorních podmínkách

Baranovičová, Lenka

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Myrmecomorphy of Sepsis flies

Bartková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Stanovení virové exprese SVCV ve vybraných orgánech kaprovitých ryb a jejich hybridů využitím qRT-PCR.

Bartoš, Marcel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Flóra a vegetace území v okolí obce Mokrá-Horákov východně od Brna

Běhálková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Ekologické faktory ovlivňující výskyt vodních ptáků v době pohnízdních shromaždišť a podzimního tahu

Bezdíčková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Sinice a řasy Českého krasu

Bílek, Dominik

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Experimentální studie vývoje Angiostrongylus cantonensis v bezobratlých hostitelích

Blažek, Ján

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Termální profil netopýrů na zimovištích s výskytem WNS

Bochníčková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Volně žijící améby: od primárního izolátu k axenické kultuře

Brzobohatá, Iveta

(obhajoba nebyla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Výskyt netopýrů v panelových domech

Buchtová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Význam slzných androgen vázajících proteinů v pachové komunikaci myší domácích

Buchtová, Júlia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Prostupnost silničních staveb pro letouny

Bureš, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Afrotropické bělozubky rodu Crocidura v kontextu rejskovitých hmyzožravců Konga

Caha, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Společenstva motýlů podél výškového gradientu v masívu Králického Sněžníku

Cahová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Variabilita řasových společenstev v Růženině lomu – rozsivky jako bioindikátory ekologického stavu vod v průběhu roku

Černá, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vodní ploštice a brouci v biotopech polních mokřadů

Češková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Echolokace netopýrů skupiny Pipistrellus pipistrellus v Evropě a Severní Africe

Dadáková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Subaerické sinice/cyanobakterie v Národním parku Slovenský ráj (Slovensko) - druhová diverzita, ekologie a taxonomie

de Donnová, Selma

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Krátkodobá kolonizace revitalizovaných potoků makrozoobentosem: případová studie z Vltavského luhu (NP Šumava)

Devánová, Alžbeta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Biologie a ekologie velkých lupenonožců v polních rozlivech