Počet výsledků: 484

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Březinová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Příprava a charakterizace rotaxanu založeného na binukleárním komplexu Pt(II)

Buček, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Spektrofotometrická analýza polyalkoholů ve směsi

Bugdolová, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: ITP analýza nápojů na bázi piva

Buchlovič, Marian

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Využití nových allenylových synthonů pro syntézu heterocyklů

Bušová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Studium nehydrolytických metod přípravy sloučenin s vazebným motivem Al-O-B

Cenknerová, Ľubica

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Homogenizace aerosolu pro měření izotopových poměrů metodou LA-ICP-MS

Citterbardová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Modifikace kovových sítěk pro aplikaci v cryo-TEM

Cochlárová, Milena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Koordinační sloučeniny Cu(I) s PNP ligandy

Crkoň, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Reakce látek při mražení vodných roztoků

Czechaczek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza a reakce fenanthrylen-ethynylidenových makrocyklů

Čechová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Identifikace a stanovení obsahu steroidních látek v environmentálních matricích

Čermák, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Dietární expozice současně používaným pesticidům přítomným v zelenině: Vývoj a validace metod

Černová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza nových karbocyklických nukleosidových analogů

Černý, Dominik

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Možnosti extrakce lipidů

Čípek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Ab initio analýza struktury a stability fází Ti2Sn a Co1,5Sn

Datinská, Vladimíra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Aplikace (imobilizovaných) komplexů mědi v syntéze

Debnárová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Solvotermální příprava fosforečnanů vápenatých a jejich charakterizace

Demo, Gabriel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Moderní difrakční techniky, využití rtg. zaření pro analýzu anorganických látek

Demo, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium supramolekulárních interakcí komplexů přechodných kovů s kavitandy pomocí NMR

Dillingerová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: LA-ICP-MS analýza skleněných materiálů