Počet výsledků: 484

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Divišová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Identifikace vazebného rozhraní mezi Axinem a CKIe

Doležalová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Průtoková injekční analýza ve spojení s ICP-OES

Doležalová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza a charakterizace nanočástic kovů v porézních metalosilikátových matricích

Dořmanová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Derivatizační techniky v GC-MS

Dospivová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Termodynamické studium protonizace krátkých oligonukleotidů obsahujících adenin

Doupovcová, Jolana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Alternativní přípravy bambusurilů

Draštíková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Hodnocení kvality ovzduší v Evropě pomocí sítě pasivního vzorkování MONET Europe.

Drenčaková, Dáša

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza a charakterizace nanostrukturovaného termoelektrika AgCuS

Drgoňa, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Kvantově-mechanické modelování fází obsahujících uhlík a křemík

Dubová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Izolace specií rtuti ze sedimentů.

Duda, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Mrazení vodných roztoků – kvantifikace zvýšení lokální koncentrace

Dudášová, Nikoleta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza a fotochemické vlastnosti derivátů propiolové kyseliny

Ďurč, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení olova v suchých krevních skvrnách pomocí DLTV ICP MS

Ďurč, Pavol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorcích pražené kávy pomocí HPLC s fluorescenční detekcí

Ďurčová, Ida

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Oktaedrické komplexy ruthenia: syntéza a supramolekulární interakce

Dvořáková, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Statistické vyhodnocení analýz geologických vzorků

Elbel, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Voltametrické techniky v anorganické analýze

Enderesová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Molekulární klipsa vycházející z glykolurilu

Erdenebileg, Uurtsolmon

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Analýza železářskýćh strusek metodou LIBS: statistické zpracování výsledků

Fiala, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Separace krátkých oligonukleotidů ve vybraných módech vysokoúčinné kapalinové chromatografie