Počet výsledků: 484

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Fiala, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Makrocykly odvozené od hemicucurbiturilů

Fialová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Rovnovážné pasivní vzorkování organických kontaminantů v tkáních ryb

Filipová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Vliv iontů na kyselost zmrazených vodných roztoků

Fišerová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Instrumentální metody pro stanovení retinoidů ve vzorcích životního prostředí

Fleischer, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium termické stability a povrchové aktivity bimetalických nanočástic AgNi

Foltynová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium desorpce v přítomnosti matrice pro zavádění analytů do indukčně vázaného plazmatu

Folvarčný, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Termodynamické modelování v soustavách obsahujících titan

Fridrich, Lucius

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Příprava a charakterizace hybridních porézních kovalentních materiálů na bázi trihydroxybenzenu

Fuksová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Aplikace metody HPLC ke stanovení methylxantinů v potravinách

Gáborová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Metody odběru a zpracování vzorků vody pro stanovení steroidních látek ve vodním prostředí

Gajdoš, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Vliv drsnosti povrchu a nanočástic na procesy při laserové ablaci

Galeta, Juraj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza nových nesymetrických allenylazinů a jejich využití v cyklizačních reakcích

Garncarzová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Spektroskopická studie organických kyselin a fenolů v ledu

Gazdová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Ab initio výpočty vlastností a stability sigma fází v soustavě Ni-V

Golas, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Potenciální metaloléčiva založená na komplexech platiny

Gracias, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Ab initio modelování vlastností fází Al3Fe13 a Al4Co4Fe8

Greéová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Testování pasivního vzorkování pro monitorování polárních organických kontaminujících látek v procesu čištění městských odpadních vod

Gregar, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Monitorování aerosolu pro LA-ICP-MS analýzu

Gregarová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Organické polutanty v prachu z osobních automobilů

Grulichová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: LA-ICP-MS pro distribuci prvků v otolitech