Počet výsledků: 483

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Grunová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Chirální bambusurily nesoucí chromoforní skupiny

Hájková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Organochlorové pesticidy (OCPs) a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR

Halouzka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza bimetalických nanočástic mikroemulzními metodami

Hannig, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium interakce mitoxantronu a rheinu s vybranými strukturami DNA

Hanzlíková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Izotachoforetické stanovení aniontů

Haukvicová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení derivátů kyseliny salicylové v rostlinných materiálech pomocí kapalinové chromatografie

Havel, Štěpán

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza potenciálních inhibitorů enzymů Mre11 a Mus81

Havel, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Nové deriváty glykolurilu

Havránková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Odpady obsahující uhlík jako alternativa biomasy - obnovitelného surovinového zdroje pro chemický průmysl

Heczková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium interakce betainu pyPS2Cl s celulózou

Hejduková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Luminiscenční studie ledu

Helešicová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Analýza geologických vzorků metodami založenými na laserové ablaci

Hložková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Comet assay: nové trendy a aplikace v testování genotoxicity

Hložková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium reakci silylderivátů lineárních fosfazenů s betainy, příprava nových derivátů fosfazenů, studium jejich reaktivity a struktury

Hodáková, Júlia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Antioxidační potenciál bylin rodu Mentha

Hodáň, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stavební bloky pro přípravu modifikovaných cucurbiturilů

Holaňová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Aplikace nanočástic v hmotnostní spektrometrii

Holmanová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Nehydrolytická příprava metalosilikátů s vysokým měrným povrchem

Holubová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Koordinační sloučeniny Cu(I) s terciárními fosfany

Holubová, Sylvie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium komplexotvorných rovnováh purinových bází s Cu(I, II) ionty