Počet výsledků: 484

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Chrástková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Luminiscenční studie aniontu p-hydroxyacetofenonu

Chropeňová, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Kontaminace horských půd perzistentními organickými polutanty

Chvojka, Matúš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza a reaktivita substituovaných tetrafluorethylových Togniho činidel

Imrichová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení kvantových výtěžků izomerizace azobenzenu

Itterheimová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Elektroanalytické stanovení iontů těžkých kovů

Jakubčeková, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Mono-aza-Michaelovy adice piperazinu katalyzované Ce(III) imobilizovaným na kyselé pryskyřici

Jakubec, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Výpočty paramagnetických posunů inkluzních komplexů metaloléčiv pomocí struktur z MD simulací

Jančařík, Andrej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Tyčinkovité molekuly pro tvorbu koordinačních polymerů

Janda, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Magnetická kritéria aromaticity C6H6 izomerů

Jandeková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Dekontaminační a sanační technologie v životním prostředí.

Jandusová, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení riboflavinu v pivu metodou CE - LIF

Janíček, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza a charakterizace porézních materiálů na bázi fosforečnanů boritých a směsných oxidů bóru a hliníku

Jarolímová, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Využití katalytických vlastností komplexu Zn(cyclen) v analytické chemii

Jelínková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Elektroforetické techniky v analýze syntetických oligonukleotidů

Jendryková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Využití allenového skeletu pro přípravu potenciálních biologicky aktivních sloučenin.

Jeremias, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Koordinační sloučeniny triády zinku s vybranými dithioligandy

Jonák, Zbyněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Inovace praktické úlohy: Měření objemové aktivity přeměnových produktů(222Rn) v ovzduší.

Jungmann, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Pasivní vzorkování nitro- a oxyderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodním prostředí

Jurášek, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: 2,4,6-substituované glykolurily a jejich reakce s karbonylovými sloučeninami

Kadeřávek, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Vliv anizotropie chemického posunu na relaxaci jader C-13 v bazích nukleových kyselin