Počet výsledků: 493

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Chemie

Adamec, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Monomerní a dimerní molekulové klipsy odvozené z derivátů glykolurilu

Adámek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Speciace sloučenin chromu pomocí HPLC

Ambrosová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Bazické kationty v ovzduší a srážkách

Audy, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných difenyletherů v prostředí

Babiak, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Komplexy platiny s dusíkatými ligandy

Bačovská, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Reakce lineárních chlorofosfazenů s aminoadamantany

Badin, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium vlivu deuterované vody na luminiscenční vlastnosti kvantových teček

Bahelková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Izotachoforetické stanovení umělých sladidel

Baliak, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Aplikace "H-point" metody v analytické chemii

Bárta, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Příprava izotopicky značených oligonukleotidů RNA pro heteronukleární NMR spektroskopii

Bartl, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: NMR spektroskopie modifikovaných bází nukleových kyselin v roztoku

Bartoš, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Transformace pyridinu na 4-X-pyridiny

Bartošková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení siřičitanů ve víně

Bařinová, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium prostorové distribuce prvků v močových kamenech s využitím simultánního systému DP-LIBS+LA-ICP-OES

Bednařík, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení rtuti v šupinách ryb

Bedrunková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Využití mikro-extrakce na pevnou fázi pro analýzu pevných environmentálních vzorků

Belháčová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Příprava nanovláken z vybraných polymerů s fosfazenovými aditivy

Benčaťová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Polyaromatické uhlovodíky v ovzduší bohatém na oxidanty: metodika vzorkování a implikace pro atmosférickou chemii.

Benová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Elementární analýza močových kamenů pro hodnocení zátěže ŽP těžkými kovy

Berecová, Valentína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Kvantově-mechanická analýza vlastností fází TiSe a TiSe2