Počet výsledků: 1

Obor/plán
PřF - Fyzika: Učitelství fyziky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Černý, Michal

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Rigorózní práce: Antropický princip ve fyzice a filosofii