Počet výsledků: 2

Obor/plán
PřF - Fyzika: Učitelství fyziky pro střední školy

Černý, Michal

(obhajoba nebyla úspěšná)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Rigorózní práce: Antropický princip ve fyzice a filosofii

Černý, Michal

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky pro střední školy
Rigorózní práce: Antropický princip ve fyzice a filosofii