Počet výsledků: 11

Obor/plán
PřF - Matematika: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Daňková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Výukové materiály regionální geografie Afriky pro gymnázia

Dumpíková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Cvičebnice ze zeměpisu České republiky

Janušová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Atmosférická složka fyzickogeografické sféry v geografickém vzdělávání

Klimešová, Julie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Čína - hospodářská velmoc?

Kristiánová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Experimentální využití prvků dialogické výuky v geografickém gymnaziálním vzdělávání (na příkladu Blízkého východu)

Marková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Australské středoškolské geografické kurikulum

Masaříková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Terénní a projektová výuka v modelovém území

Matyáš, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Vizualizace ve výuce zeměpisu

Nekvapilová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Přírodní podmínky Evropy v gymnaziální výuce

Skácel, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Regionálně geografické aspekty zemědělství ČR po vstupu do EU

Šimčíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Pracovní listy k Atlasu krajiny ČR