Počet výsledků: 47

Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika
zahrnout jen obhájené práce

Kyselák, Martin

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Multi-Index Approach for Similarity Searching

Líška, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Building the Ultimate Math Search Engine

Matěj, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Digitalizace spektrometrického systému pro směsné pole rychlých neutronů a záření gama

Matela, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Domain-Specific Optimizations Supporting Real-Time Image Compression

Nevěřilová, Zuzana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Improving NLP Systems with Common Sense Knowledge and Reasoning

Obšívač, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Integration of Social Software Features into Web Information Systems

Pařilová, Tereza

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Automatization and Personalization of Assistive Technology Processes for Users with Dyslexia

Pavlovič, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2008

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Multikriteriální hybridní evoluční algoritmy pro výběr a optimalizaci dekontaminačních technologií

Pekárková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: E-learning in Process-oriented Knowledge Management

Petráš, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2007

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Analýza a návrh komunikačního portálu NOP on-line

Procházka, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2010

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Towards User Centric Identity Federations

Rambousek, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Distributed Database System for Development of Knowledge Resource Applications

Růžička, Michal

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Maths Information Retrieval for Digital Libraries

Sedláčková, Jana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2006

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Odhady času a úsilí workflow projektů

Sehnal, David

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Analysis of Protein Structural Motifs

Skřehota, Ondřej

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Quantitative structure-property relationship modeling algorithms, challenges and IT solutions

Ševčík, Jonáš

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Indoor Pedestrian Localization for Mobile Devices

Škoda, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Scheduler for the Stream Processing Frameworks on Hadoop Clusters

Škola, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Embodied virtual reality environment for motor imagery brain-computer interface training

Škrabálek, Jaroslav

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2010

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Integrated Approach in Management of Modern Web-based Services