Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 9306

Fakulta
Fakulta informatiky

Abaffy, Marek

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Možnosti strojového učení v mobilních aplikacích

Adam, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Informatika
Studijní plán: Informatika
Bakalářská práce: Analysis, design and implementation of fulltext search in CMS WordPress

Adam, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Bakalářská práce: Digitální průvodce aplikací

Adamec, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Bakalářská práce: Detekce pokročilých útoků v událostech Flowmon ADS

Adamove, Hugo

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Informatika
Studijní plán: Informatika
Bakalářská práce: Interactive Molecular Surface Generation

Adler, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačové systémy a zpracování dat
Bakalářská práce: Digitální knihovna pro Archiv MU

Adler, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
Bakalářská práce: Detekce propagandy

Adler, Michal

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Programování a vývoj aplikací
Studijní plán: Programování a vývoj aplikací
Bakalářská práce: SEO Integration into Xperience By Kentico

Agaoglu, Deniz

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Teoretická informatika
Studijní plán: Teoretická informatika
Rigorózní práce: Parameterized Algorithms for Geometric Intersection Graphs

Agaoglu Cagirici, Deniz

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta informatiky, 2024

Studijní program: Informatika
Studijní plán: Fundamenty informatiky
Disertační práce: Parameterized Algorithms for Geometric Intersection Graphs

Ajdarów, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Minimality problems for promise versions of finite automata

Ajdarów, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2020

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Teoretická informatika
Diplomová práce: Markovovy rozhodovací procesy s neúplnou informací a omezenými zdroji

Ajdarów, Michal

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Teoretická informatika
Studijní plán: Teoretická informatika
Rigorózní práce: Algorithmic Asymptotic Analysis of Infinite-Sate Systems

Aksenov, Georgii

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Programování a vývoj aplikací
Studijní plán: Programování a vývoj aplikací
Bakalářská práce: System's Architecture Reconstruction for Microservices Simulators

Alfery, Vladimír

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2019

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Systém pro automatickou detekci zpožděných letů a dopad na itineráře cestujících

Ambros, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Informatika
Studijní plán: Informatika
Bakalářská práce: Strojové učenie pre zlepšenie detekcie pohybu útočníka v sieti

Andicsová, Patrícia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Aplikovaná informatika
Bakalářská práce: Webová aplikácia pre správu športovej súťaže

Andicsová, Patrícia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2024

Studijní program: Softwarové inženýrství
Studijní plán: Návrh a vývoj softwarových systémů
Diplomová práce: An integrated checklist for architecture design of critical software systems

Andoniadis, Kamil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačové sítě a komunikace
Diplomová práce: Automatizované nasazení projektu KYPO

Andrlík, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2020

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika a zpracování obrazu
Bakalářská práce: Vizualizace elektrostatického potenciálu v proteinech