Počet výsledků: 56

Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Aplikovaná informatika: Informatika ve veřejné správě
zahrnout jen obhájené práce

Beňová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2017

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Autorskoprávní ochrana software

Bordovská, Linda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Testování jako služba

Butulová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2020

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Elektronizace insolvenčního řízení

Cásek, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Sociální sítě jako prostředí pro trestné činy

Cemper, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Perspektivy eDemokracie

Cieslar, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Nesouměřitelnost hodnot v právním myšlení

Dubovský, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Stalking ve virtuálním prostředí

Dvořák, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Úprava právních dokumentů pomocí značkovacích jazyků

Figula, Denis

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2017

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Metadata v EUR-Lexu: případová studie směrnice 95/46/ES

Fuček, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Licence GNU GPL v právním řádu ČR

Hodina, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Vizualizace rozdělování disků

Huňková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Poskytování a opětovné užití zdravotnických dat

Jarolímová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2020

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Rozpoznávání entit v právních předpisech

Kavka, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2017

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Mezinárodní spolupráce v oblasti kyberkriminality

Kelnar, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Zpracování právních předpisů pomocí XML

Kohout, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Návrh informačního systému v UML pro základni školy na základě výzkumu

Koneval, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2019

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Initial coin offerings a ich právna regulácia

Koníček, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Model právního informačního systému založený na principech Web 2.0

Kozák, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Webový mediální archiv laboratoře LEMMA

Kratochvilla, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Informatika ve veřejné správě
Bakalářská práce: Expertní systémy v právu