Počet výsledků: 642

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Aplikovaná informatika: Služby - výzkum, řízení a inovace FI - Aplikovaná informatika: Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.)
zahrnout jen obhájené práce

Abdelhameed, Mohamed Ahmed

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.)
Diplomová práce: The Application of SAP HANA platform

Adámik, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Portál otevřených dat obce: Případová studie

Adamus, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Řízení distribuovaného týmu využitím agilních metodik

Agricolová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Procesní model poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením

Aharodnikav, Kiryl

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Interaktivní referenční model IFRS pro SME

Aharodnikava, Yuliya

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Referenční model zdanění příjmů ze živnostenského podnikání

Ahmed Basha, Mohamed Ahmed Abdelazim

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.)
Diplomová práce: Enhancing virtual teams performance by applying Multicultural management principles

Alfery, Vladimír

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2019

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Systém pro automatickou detekci zpožděných letů a dopad na itineráře cestujících

AlKhatib, Tamara Mohammad

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.)
Diplomová práce: Applying IT Methods nad Techniques in Marketing

Ambrušová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Zlepšenie užívateľskej prívetivosti vnútropodnikového CRM systému s ohľadom na udržateľnosť navrhovaného riešenia

Andreánsky, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Expanding a retail company online

Antalov, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Budovanie webových služieb v praxi

Antol, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Formalization of the Central Management Service and broadening of the solution for unattended installation

Astaloš, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Analýza trhu šablon pro CMS

Augustini, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Social media and content marketing as a part of an effective online marketing strategy

Bajcar, Ondrej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2020

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Rozšíření modelu MOSES pro simulace spolupráce ve firemním prostředí

Balák, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2017

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Použití asistivních technologií pro reprezentaci procesních diagramů v notaci BPMN

Balčák, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Redesign uživatelského rozhraní event management služby

Bálint, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Topic packages as an e-learning service in IS MU

Balogh, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Systém pro automatizaci nasazování webových aplikací