Počet výsledků: 118

Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Informatika: Počítačová grafika
zahrnout jen obhájené práce

Aleksandrowicz, Igor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Globální osvětlení scény pomocí vykreslování do polokrychlí

Benčo, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Vykreslování a světelné efekty textilních prvků v interiéru

Bezděka, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Editor strunových soch ve virtuální realitě

Bondarenko, Boris

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Skin deformation techniques

Brothánek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: L-systémy pro interaktivní modelování rostlin

Bydžovská, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2009

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Nové vlastnosti Záznamníku učitele IS MU

Byška, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Plánování průchodu molekuly úzkým místem

Cagaš, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Prostorové zobrazení scény snímané stereoskopickou dvojicí kamer

Cisko, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: 3d interaktivní počítačová hra pro děti předškolního věku

Cmar, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2017

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Ambient occlusion techniky pro vizualizaci molekul

Čaba, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2019

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Vizualizace časosběrných sekvencí snímků populací živých buněk

Čáp, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Estetické ztvárnění křivek vyplňujících prostor

Čejka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Novodobé OpenGL a jeho implementace do knihovny VRUT

Černý, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Generování terénu s využitím voxelové struktury

Dodoková, Barbara

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2020

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Hra na podporu vzdelávania v oblasti manažmentu rizík

Drobek, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2017

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Monitorování a vizualizace zdrojů v prostředí OpenShift

Dřímal, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Charakterizace makromolekul v obrazech pořízených mikroskopem atomárních sil

Ďurkovicová, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Analýza PCA 3D modelů obličejů

Dvořáček, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Navigace v budově s využitím mobilních zařízení

Dvořáček, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika
Diplomová práce: Aplikace metod raytracingu na molekulární systémy