Počet výsledků: 39

Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Aplikovaná informatika: Bioinformatika
zahrnout jen obhájené práce

Bača, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Discrete bifurcation analysis of gene regulation motifs

Bayer, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Metody aproximativní identifikace vlastností booleovských sítí

Beková, Kateřina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Analýza plastidových genomů rostlin z NGS dat a její aplikace

Beneš, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Nástroj pro správu anotací biologických modelů

Čechová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Algoritmy pro analýzu správnosti strukturních dat molekul cukrů

Děd, Tadeáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Anotační metodologie pro doménově specifické biologické modely

Děd, Vilém

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Agregace stavového prostoru biochemických dynamických modelů

Demko, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Rozšíření a refaktorizace nástroje BioDiVinE

Hajnal, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Kvantitativní modelování dynamiky signálních drah FGF

Hapala, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2010

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Protective rotational positioning of gene splicing junctions within nucleosomes

Horáček, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Webový modul pro monitorování a analýzu robustnosti temporálních vlastností biologických systémů

Horský, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Anotace a validace molekul ligandů

Janečka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Program pro vizualizaci vztahů mezi entitami lokalizovanými na chromosomech

Kotrs, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Tool for Quality Assessment of Microarray Hybridization Data

Kratochvíla, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Nástroje pro virtuální screening

Krejčí, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Návrh a implementace analýzy sekvenačních dat pro detekci proteinových interakcí

Meloun, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2009

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Segmentace proteinových sekvencí s použitím metod počítačové lingvistiky

Mertová, Lukrécia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Framework for Automatised Annotation of Biochemical Entities

Michalovová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Segregační analýza za účelem identifikace pohlavně vázaných genů na základě NGS dat

Nižnan, Juraj

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Bioinformatika
Diplomová práce: Kompaktní reprezentace biochemických procesů fotosyntézy