Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 7837

Fakulta
Fakulta informatiky
zahrnout jen obhájené práce

Abaffy, Matúš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Teoretická informatika
Diplomová práce: Složitost řešení patrolovacích her na orientovaných grafech

Abbadi, Ahmad

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Informatika
Studijní plán: Technologie a metodologie počítačových systémů
Disertační práce: Requirements Completeness and System Analysis of Automated Driving Systems

Adam, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Informatika
Studijní plán: Informatika
Bakalářská práce: Analysis, design and implementation of fulltext search in CMS WordPress

Adam, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Bakalářská práce: Digitální průvodce aplikací

Adamec, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Bakalářská práce: Detekce pokročilých útoků v událostech Flowmon ADS

Adámik, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Portál otevřených dat obce: Případová studie

Adamove, Hugo

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Informatika
Studijní plán: Informatika
Bakalářská práce: Interactive Molecular Surface Generation

Adler, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačové systémy a zpracování dat
Bakalářská práce: Digitální knihovna pro Archiv MU

Adler, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
Bakalářská práce: Detekce propagandy

Agaoglu, Deniz

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Teoretická informatika
Studijní plán: Teoretická informatika
Rigorózní práce: Parameterized Algorithms for Geometric Intersection Graphs

Ajdarów, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2020

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Teoretická informatika
Diplomová práce: Markovovy rozhodovací procesy s neúplnou informací a omezenými zdroji

Ajdarów, Michal

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Teoretická informatika
Studijní plán: Teoretická informatika
Rigorózní práce: Algorithmic Asymptotic Analysis of Infinite-Sate Systems

Alfery, Vladimír

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2019

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Systém pro automatickou detekci zpožděných letů a dopad na itineráře cestujících

Ambros, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Informatika
Studijní plán: Informatika
Bakalářská práce: Strojové učenie pre zlepšenie detekcie pohybu útočníka v sieti

Ambrušová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Diplomová práce: Zlepšenie užívateľskej prívetivosti vnútropodnikového CRM systému s ohľadom na udržateľnosť navrhovaného riešenia

Amiri, Moslem

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Informatika (čtyřleté)
Studijní obor: Informatika
Disertační práce: Neutron/gamma-ray measurement and discrimination

Andicsová, Patrícia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2022

Studijní program: Aplikovaná informatika
Bakalářská práce: Webová aplikácia pre správu športovej súťaže

Andoniadis, Kamil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačové sítě a komunikace
Diplomová práce: Automatizované nasazení projektu KYPO

Andrlík, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2020

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Počítačová grafika a zpracování obrazu
Bakalářská práce: Vizualizace elektrostatického potenciálu v proteinech

Antol, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2019

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Bakalářská práce: Comparison of software usability testing methods