Počet výsledků: 119

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství dějepisu pro základní školy

Báborová, Žaneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Strašidlo v jeskyni Výpustek (Aplikace mimo třídních forem vyučování ve výuce dějepisu na ZŠ)

Bárta, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Komunistické hnutí v Hodoníně za první republiky (s přihlédnutím k dobovému tisku)

Bartošková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Struktura a život obyvatel Strážnicka v letech 1918 - 1938

Bastlová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Přínos analýz DNA při zkoumání kosterních pozůstatků z velkomoravského pohřebiště ve Znojmě - Hradišti a některých dalších nalezišt.

Bílek, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948

Bínová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Raně středověký oděv a jeho rekonstrukce ve světle výzkumů Znojma - Hradiště

Bortlík, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Počátek a rozvoj průmyslu v obci Lužice u Hodonína

Březinová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Jak skrze Tudorovce mediálně vychovávati

Bucanová, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: K historii Židů v Trhové Kamenici

Bútorová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Experimentální výroba velkomoravské keramiky a její využití ve výuce dějepisu II.

Cihelková, Jarmila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: K problematice výuky moderních dějin na ZŠ

Čandrlová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: K duchovnímu životu v Podolí u Brna a vybraných okolních farnostech ve 20. století

Čížková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Hornická tradice v obci Ratíškovice. Didaktické zpracování tématu projektovou výukou.

Davídková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Blansko za Protektorátu Čechy a Morava. Didaktické využití tématu ve výuce dějepisu

Dittrichová, Lada

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Panství Žďánice v 17. století: Ekonomika režijního velkostatku

Doleželová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Kulturně - historické exkurze

Doseděl, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Krakovecké panství v 17. století

Dušilová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Panství Letovice v 17. století

Džoganiková, Dorota

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Statek Velký Ořechov po třicetileté válce. Sonda do ekonomiky jihovýchodní Moravy.

Fojtík, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Z historie základního školství ve Valašských Kloboukách