Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 23807

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Bartesová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Stellung der Faux Amis im Deutschunterricht an tschechischen Schulen

Bartíková, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Implementace metodiky pedagogické diagnostiky v mateřské škole

Bartolšic, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Protidrogová výchova na druhém stupni ZŠ a v Občanské výchově

Bartoňková, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vocabulary in CLIL Piano Lessons: a Case Study

Bartošová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Komunikace ve výuce AJ na VŠ

Bartošová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Vliv koučování na rozhodování žáků deváté třídy ZŠ o své budoucnosti

Bartošová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Tvorba pracovních listů doplňujících učebnici Raduga po-novomu 1

Bartošová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Logopedická intervence u dětí předškolního věku s dyslalií

Bártová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Vztahy mezi žáky intaktními a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí

Bártová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)
Diplomová práce: Rozvoj komunikace u dětí z cizojazyčného prostředí v mateřské škole

Bártová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Výukové materiály v polygrafii se zaměřením na dokončovací zpracování

Bártová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Možnosti rozvoje komunikačních schopností u dětí předškolního věku

Bártová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Female Oppression in Virginia Woolf's Orlando

Bártová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Realizace logopedické prevence v prostředí vesnických a městských mateřských škol

Bartůňková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Školní zralost a připravenost

Bartysová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Diplomová práce: Přístupy pedagogů k distančnímu vzdělávání na 2. stupni základních škol

Baštýřová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: K historii slavkovského děkanátu v 19. a 20. století

Baťková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Presbyakuzie u osob žijících v domově pro seniory

Bátorová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a volný čas
Diplomová práce: Odlišnosť vnímania sveta v ústavnej starostlivosti a sveta, ktorý bývalí domováci prežívajú dnes.

Bauerová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Snížení problémového chování a rozvoj komunikace u dítěte s PAS pomocí principů ABA