Počet výsledků: 29

Výsledky se týkají 4 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Akhmetzhanova, Yulia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Obraz Baby Jagi i ved'my v russkich i češskich narodnych skazkach (sravnitěl'nyj aspekt)

Bezděková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití prvků dramatické výchovy ve výuce ruského jazyka (s využitím pohádek Těremok a Volk i semero kozljat)

Boudová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Metodika práce s vybranými slovesy na příkladu učebnice Raduga po-novomu 1

Brychtová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Ruská a česká kinematografie v letech 2000-2020 v komparativním aspektu

Daňhelová, Viola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Zdvořilostní výrazy v učebnicovém souboru ruského jazyka Raduga po-novomu (1. a 2. díl)

Daňhelová, Viola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Básnické texty v učebnicích ruštiny pro ZŠ (analýzy vybraného učebnicového souboru)

Drábková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Srovnání pohádkových motivů ruského a nganasanského folklóru

Dračková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Literární analýza díla M. Cvetajevové na příkladu Poémy hory a Poémy konce

Elgnerová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vybraná mediální témata seriálu Černobyl prizmatem českých, západních a ruských serverů

Havelková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Syntaktická specifika ruských a českých přísloví

Cheban, Aleksandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Upotreblenije tire v sovremennom russkom jazyke (na osnove materiala russkojazyčnych gazet)

Janík, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výslovnost ruských slabik be-b'je, pe-p'je, ve-v'je, fe-f'je, me-m'je na pozadí českých bě, pě, vě, fě, mě

Koníčková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Ruská fonetická transkripce v učebnicích pro základní školy

Kovalská, Kristina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Frekventované syntaktické konstrukce v ruskojazyčném Twitteru se sportovní tématikou

Kravčenková, Nina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Spolupráce školy a rodiny s odlišným mateřským jazykem

Lejsal, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Problematika nácviku psací azbuky ve výuce ruského jazyka u žáků s dysgrafií (návrh tří metodických listů)

Mašík, Bronislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Intonace ruských tázacích vět v učebnicích pro ZŠ

Mládková, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Způsoby vyjádření imperativu v ruštině a možnosti jejich překladu do češtiny

Mlčochová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Překlad vazeb ruských předložek B a HA do češtiny (na příkladu povídky L. Ulické "Diana")

Nečasová, Ljubov

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Morfologičeskije i sintaksičeskije osobennosti dějepričastnych oborotov v pověsti V. Rasputina "Požar"