Počet výsledků: 5

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro střední školy: Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Doležal, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Rigorózní práce: Kvalita resortního vzdělávání u Policie České republiky

Svobodová, Hana Antonie

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Rigorózní práce: Metodologie CLIL ve výuce odborných předmětů na střední zdravotnické škole

Vorel, David

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Rigorózní práce: Specifika profesního vzdělávání ve vybraných složkách státní správy.

Wasserburger, Jiří

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Rigorózní práce: Aktivizační metody ve výuce odborných technických předmětů na středních školách

Zelníčková, Helena

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Rigorózní práce: Klima školní třídy prvních ročníků střední odborné školy po distančním vyučování – covid–19.