Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 23807

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Babincová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Asistent pedagoga a spolupráce s učiteli

Babjár, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: A Gatsby for Our Times: Race and Materialism in Luhrmann's Film Adaptation and Fitzgerald's Novel Compared in Cultural and Cinematic Contexts

Báčová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Využití interaktivního příběhu u dětí se sluchovým postižením předškolního věku

Báčová, Miriam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Jednoduché chemické experimenty a jejich aplikace v on-line výuce na ZŠ

Baďuříková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Diplomová práce: Fenomén problematických skupin obratlovců ve výuce přírodopisu na 2. stupni základních škol.

Bachmayerová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: The interference of language structure patterns in English and Czech in terms of translation

Bajgarová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Rozvoj komunikační schopnosti dítěte se sluchovým postižením v běžné mateřské škole

Bajgerová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Vývoj a specifika komunikačních schopností dospělého jedince s Downovým syndromem

Bakošová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Logopedická intervence u dětí předškolního věku se sluchovým postižením

Baksová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Aktivní účast v církvi jako resilieční faktor adolescentů

Balaštíková, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Rozvoj komunikační schopnosti chlapce s PAS

Balík, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Odborné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ballnérová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Kvalitativní sonda do výuky tělesné výchovy v 5. ročníku základní školy

Baráková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Využití systémů alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání

Baraniaková, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Gastroprůvodce brněnskými utopenci a nakládanými hermelíny

Baranová, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Autorská kniha

Baranová, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Diplomová práce: Pod vedomím

Baranová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika
Rigorózní práce: Faktory a podmínky ovlivňující vzdělávání a naplňování potenciálu u žáků s dvojí výjimečností

Barošová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a volný čas
Diplomová práce: Analýza názorů a postojů žáků 2. stupně ZŠ a jejich rodičů k problematice sextingu

Bartesková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Kombinované postižení jako překážka vývoje komunikační schopnosti u dětí