Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 23646

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Brusová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: The Shaping of a Heroine: Katniss Everdeen in The Hunger Games Trilogy

Brusová, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Komunikace a podpora žáka s poruchou autistického spektra v inkluzivním vzdělávání

Brychtová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Odlišný mateřský jazyk jako bariéra v komunikaci u žáků-cizinců na českých základních školách

Brychtová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Ruská a česká kinematografie v letech 2000-2020 v komparativním aspektu

Brzá, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Towards the Implementation of Content-Based Instruction in the EFL classroom

Brzobohatá, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Přechod žáků z 1. na 2. stupeň základní školy z pohledu žáka a učitele

Březinová Zelingerová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Sonda do výuky výchovy k reprodukčnímu zdraví na základních školách ve Středočeském kraji.

Břízová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Hry Divadla Járy Cimrmana z 90. let 20. století

Břízová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Sebepoznání a sebereflexe prostřednictvím výtvarného vyjádření a tvůrčího psaní. Intermediální projekt zaměřený na žáky 2. stupně ZŠ.

Břoušková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vnímání samosprávy občany města Blanska

Břusková, Michala

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Možnosti rozvoje komunikace u dětí s poruchami autistického spektra – alternativní a augmentativní komunikace

Bůbelová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Analysis of Teaching English Pronunciation in Selected Textbooks

Bučková, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování)
Diplomová práce: Mezioborová spolupráce u dětí s problémovým chováním

Buchlovská, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Sluneční tavidlo vosku

Bukalová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Lexikální a gramatické prostředky promluv postav v knihách Jaroslava Rudiše

Bukalová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Diplomová práce: Všestranný jazykový rozbor na 2. stupni ZŠ

Bulíčková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Relaxace v kontextu podpory zdraví na 1. stupni ZŠ

Burdová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Diplomová práce: Poznávání cévnatých rostlin na základní škole

Burdová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a volný čas
Studijní plán: Sociální pedagogika a volný čas
Bakalářská práce: Návrat z kolejí domů během pandemie Covid-19: zkušenosti tří studentek.

Burešová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Koncentrace toxických prvků v rostlinné biomase odkaliště Brno-Hády