Počet výsledků: 116

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Matematika: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání PdF - Specializace v pedagogice: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Kobylka, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Historie a současnost Kruhů přátel hudby na Uničovsku se zaměřením na činnost spolku v Troubelicích

Komendová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vliv jazzu na díla Pavla Blatného v 60. letech 20. století

Kopčilová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Základní umělecká škola Viléma Petrželky v Ostravě

Kopřivová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Šardická krojovaná svatba

Kozdasová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Clara Schumannová jako skladatelka

Kratochvílová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Židovství v hudbě aneb projevy antisemitismu od Richarda Wagnera do 2. světové války

Krčmová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Porovnání hudebních znalostí dětí v základních uměleckých školách a v domech dětí a mládeže

Krejčí, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Fagot ve francouzské hudbě první poloviny 20. století

Krucká, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vztah žáků ZŠ k hudební výchově a hudbě

Křiváková, Vilma

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Poslech vážné hudby v hudební výchově a jeho pozitivní vliv na žáky základních škol

Kudrnová, Miriam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Charakteristika lidového zvyku vynášení smrti ve vybraných obcích severního Znojemska

Lipinská, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Komparace interpretací Mendelssohnova houslového koncertu d-moll s přihlédnutím k jeho formové výstavbě

Lochmanová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Psychologie pěveckého sboru

Lukášová, Darina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Padesát let dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž

Macurková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Rozvoj hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na ZŠ

Majerová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Lidová písňová tradice ve Valašské Bystřici

Malá, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Studenti středních škol v pěveckých sborech a jejich motivace

Mašková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Artificiální hudba v úpravě moderní populární hudby a názory na její využití při výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ

Maťašová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Dětské folklorní soubory v obci Vlčnov

Matelová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Folklorní hnutí v Bystřici pod Hostýnem a na Rusavě