Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 23807

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Zsilinszká, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: K událostem roku 1968 v Novém Jičíně

Zubalík, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Pojetí spravedlnosti u učitelů základních škol

Zubíková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Specifika komunikace osob se sluchovým postižením na sociálních sítích

Zúbková, Vanda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Výukové metody využívané v odborných zdravotnických předmětech a jejich přizpůsobení Generaci Z.

Zummerová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Osoba s mentálním postižením v období dospělosti, možná rizika tohoto období

Zuzaňáková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Didaktické materiály pro rozvoj slovní zásoby žáků s OMJ v oblasti adjektiv

Zuzaňáková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Diplomová práce: Didaktické materiály pro rozvoj slovní zásoby žáků s OMJ v oblasti adverbií

Zvolánková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Hector Berlioz, musicien et écrivain

Zvonková, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika (Specializace 5 - souběžné postižení více vadami)
Diplomová práce: Specifika diagnostického procesu žáků se souběžným postižením vice vadami

Žáčková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a volný čas
Studijní plán: Sociální pedagogika a volný čas
Bakalářská práce: Přínos dramatických metod a technik pro tvorbu motivace k volnočasovým hrám

Žák, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Účastník třetího odboje a politický vězeň Pavel Žák

Žák, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Ovoce a zelenina v českých obchodech pod vlivem globalizace

Žďárská, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Hodnocení v hudební výchově na 1. stupni základní školy

Želazková, Martina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná výchova
Disertační práce: Specifika výtvarné výchovy jako vyučovacího předmětu na všeobecném gymnáziu: Průniky teorie a praxe.

Železná, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Memory Training Techniques in ELT: Teaching Vocabulary

Ženatý, Erik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Návrh modelu lega s využitím SolidWorks

Žerávek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Poskytování první pomoci - prevence pro zaměstnance středních škol

Žíhová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a volný čas
Studijní plán: Sociální pedagogika a volný čas
Bakalářská práce: Život seniorů, členů protestanského společenství, v době pandemie

Žižková, Jolana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Sociální postavení žáka s mentálním postižením v prostředí inkluzivní třídy z pohledů asistentů pedagoga.

Žižlavská, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Rozvoj komunikační schopností prostřednictvím hry u dětí v předškolním věku