Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 23807

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Baštýřová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: K historii slavkovského děkanátu v 19. a 20. století

Baťková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Presbyakuzie u osob žijících v domově pro seniory

Bátorová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika a volný čas
Diplomová práce: Odlišnosť vnímania sveta v ústavnej starostlivosti a sveta, ktorý bývalí domováci prežívajú dnes.

Bauerová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Snížení problémového chování a rozvoj komunikace u dítěte s PAS pomocí principů ABA

Bauerová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Případová studie dospělé osoby s koktavostí

Bazalová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Žákovské zobrazení autority učitele ve vybrané škole s principy Montessori pedagogiky

Bazalová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Konceptualizace a aplikace multikulturní výchovy

Bažant, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Výchova demokratického občana ve školní praxi

Bednář, Ivo

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Monitoring of populations of The Rattle Grasshopper in Jeseník environs

Bednář, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Československé polní dělostřelectvo v meziválečném období

Bednář, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Discourse Analysis of Donald Trump's Twitter Speech

Bednařík, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Komunikace soukromé inovativní školy s využitím Facebooku

Bednaříková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Online erstellte Quiz als Mittel der formativen Evaluation und ihre Nutzung im DaF-Unterricht

Bednaříková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Vývoj jedince se sluchovým postižením se zaměřením na volbu komunikačního kanálu

Běhanová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Rozvoj hudebnosti žáků mladšího školního věku s využitím hry na zobcovou sopránovou flétnu

Bejdáková, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Podpora začínajících učitelů v MŠ

Benáčková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Přístup pedagogů v mateřských školách k dětem s epilepsií z pohledu rodičů

Bencová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Diplomová práce: Klasická česká literatura 19. století v recepci dnešních pubescentů

Bendová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití metod dramatické výchovy v občanské výchově

Beneš, Vlastimil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Autorita učitele ve výchovném ústavu