Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 23646

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Beneš, Vlastimil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Autorita učitele ve výchovném ústavu

Benová, Amálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Prožívání rodičů po sdělení diagnózy Downova syndromu u jejich dítěte

Beránek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Způsoby motivace užívané vyučujícími na středních odborných školách

Beránek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití CNC v designu a konstruování na 2. stupni ZŠ

Beranová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)
Diplomová práce: Využití prvků Snoezelenu na vybrané základní škole speciální v Olomouckém kraji

Beranová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Rizika užívání sociálních sítí dětmi mladšího školního věku

Bergerová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Využití říkadel pro rozvoj komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením v raném a předškolním věku

Bergerová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Diplomová práce: Dítě s kochleárním implantátem v prostředí mateřské školy

Berková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Náměty pro práci s poslechovými skladbami při výuce hudební výchovy na 1. stupni základní školy

Bezděková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití prvků dramatické výchovy ve výuce ruského jazyka (s využitím pohádek Těremok a Volk i semero kozljat)

Bezůšek, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Krize liberalismu?

Bičovská, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: From Hero/Sidekick to Lifelong Friends: The Evolution of Holmes and Watson’s Relationship in Three Adaptations of The Hound of the Baskervilles

Bidlová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Analýza komunikačních dovedností u klienta s afázií

Bílkova, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: The views of teachers of English on homework assignments

Bílková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Prázdno

Bischofová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Komunikační schopnost dětí s orofaciálními rozštěpy

Bišková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Metodika karet Bezrákosky jako didaktické pomůcky studentů učitelství

Bizoňová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Potravinové omezení dětí na prvním stupni ZŠ

Blahová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vývoj měr a vah v českých zemích

Blahová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství fyziky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Analýza učebnic fyziky se zaměřením na optiku