Počet výsledků: 1020

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika pro učitele PdF - Učitelství pro základní školy: Speciální pedagogika pro učitele
zahrnout jen obhájené práce

Dostálová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Faktory ovlivňující rozvoj jemné a hrubé motoriky u dětí s mozkovou obrnou

Drabinová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Aplikace vybraných projektů multikulturní výchovy při edukaci žáků se specifickými poruchami učení

Drimlová, Lada

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Význam portfolia v předškolní diagnostice

Drusová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Analýza komunikačních schopností a rozvoj jazykových rovin u dospělých osob se středně těžkým mentálním postižením

Dubinová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Dyskalkulie u žáků na 1. stupni základní školy

Dubová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Dyspraktické obtíže u žáků 1. stupně základní školy

Dudíková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Utváření profesní identity u studentů speciální pedagogiky

Dudová, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Vzdělávání a podpora žáků s poruchami autistického spektra v základním školství v Německu (ve spolkové zemi Bavorsko)

Dufková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Problémy v edukaci u dětí předčasně zaškolených

Ďugová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžné základní škole

Dušková, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Školní zralost dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich následný školní vývoj

Dvořáková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Míra sebeúcty českých učitelů a studentů pedagogických fakult

Dyntarová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Vliv edukace na žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Džambiková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Sexuální výchova na základní škole speciální

Elicer, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Srovnání drogové scény u žáků středních škol ve věku 16 – 17 let ve vybraných zemích Evropy

Elicerová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Výskyt návykových látek a návykového chování na vybraných základních školách okresu Kladno

Ešpandrová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Metodika rozvoje jemné motoriky a sebeobslužných činností u dítěte s mentálním postižením v období předškolního věku

Fantová, Radislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Využití didaktických pomůcek na základní škole speciální

Farbáková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Mentální bulimie - Život na kolotoči přejídání

Farkašová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Přípravné období ve výuce čtení a psaní na ZŠS