Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají zvoleného oboru SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy (bakalářské kombinované dvouoborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Jelínková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Bakalářská práce: Analýza podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí střední školy

Plačková, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Bakalářská práce: Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na 2. stupni běžné základní školy

Šalandová, Natalie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Bakalářská práce: Pohled jedinců na výchovu rodičů