Počet výsledků: 212

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro střední školy: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
zahrnout jen obhájené práce

Alexa, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Výchova v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí

Alexová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Syndrom vyhoření a jeho možné dopady na pracovní klima

Baráková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Násilí mezi mládeží 15 až 18 let

Barešová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Možnosti využití volnočasových aktivit ke zvýšení profesní připravenosti žáků středních odborných škol

Beránková, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Osobnost učitele odborných předmětů

Besednjaková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Klima školy ve středním odborném vzdělávání

Bibrová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Vliv učitele na rozvoj tvořivosti žáků v odborných předmětech

Bidrmanová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Školní zralost dětí při vstupu do základní školy

Bradáčová, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Stresy a psychotraumata dětí a mládeže

Broklová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Analýza výživy u mladých judistů

Brožová, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Problematika volby povolání

Brymová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Hodnocení zaměstnanců a jejich motivace pro zlepšení pracovních výsledků

Buchtela, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Vliv informačních a telekomunikačních zařízení na školní mládež

Buchtová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Edukace žáků ve zdravé střední škole

Bulantová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Problematika využití a tvorby vyučovacích pomůcek při vyučování odborných předmětů oboru prodavač

Bušina, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Školni kurz míšených nápojů

Caisbergerová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Výživa a stravovací návyky adolescentů

Cejnková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Metodika využití ICT v odborném předmětu na hotelové škole

Čadková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Patologické jevy na střední škole

Černý, Lubomír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Diplomová práce: Tvořivost v práci učitele odborných předmětů na středních odborných školách