Počet výsledků: 18

Výsledky se týkají zvoleného oboru FJJ Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
zahrnout jen obhájené práce

Blažková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: L'altérité dans les romans de Yaël Hassan

Dufková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: L utilisation des TIC dans l enseignement du FLE.

Exlerová, Yvonne

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Le personnage de saint François d'Assise dans la littérature française

Gamboová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Metody výuky francouzského jazyka prostřednictvím dramatické výchovy

Hopjanová, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Les personnages féminins dans les romans de Joris-Karl Huysmans

Horníčková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Užívání učebnic ve výuce jazyků na 2. stupni základních škol

Horonyová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: L'utilisation du corpus de français dans les cours de FLE

Kánská, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: La famille dans l oeuvre d Hervé Bazin : la source d enrichissement dans les classes de FLE

Kélová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Upřednostňování didaktických pomůcek u dětí v Montessori mateřské škole

Kostelníková, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Reálie frankofonních zemí v učebnicích francouzštiny: obsahová analýza

Kubátová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Vlk ve francouzské literatuře a kultuře

Letfusová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: La quete d identité dans deux romans de Sylvie Germain

Novotná, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: L'image de la société dans le roman Tobie Lolness

Petrů, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: L’enseignement précoce de la langue française à l’école maternelle comme préparation pour l’étude de cette langue à l’école

Schindlerová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Simulation globale comme outil pour le choix de la deuxième langue étrangère

Sibová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Les personnages de Marc Levy

Svobodová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Le français comme la deuxième langue étrangère dans le Programme cadre d'éducation et dans le Programme scolaire d'éducation

Trdlicová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Diplomová práce: Le monde du héros enfantin dans l'oeuvre de Colette Vivier