Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají zvoleného oboru PG Pedagogika (doktorské prezenční)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Pedagogika (čtyřleté): Pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Boumová, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Miskoncepce žáků gymnázií u základních genetických pojmů a jejich postoje ke genetice

Češková, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na 1. stupni (na příkladu přírodovědného učiva)

Janko, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace

Jireček, Miroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918 - 2013.

Létalová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Činitelé ovlivňující biofilní orientaci učitele a jeho přístup k (environmentální) výchově

Lokajíčková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu

Minaříková, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka a jeho rozvíjení prostřednictvím videa

Nýdrlová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Potenciál sociální změny při využití playback divadla v edukaci

Picka, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Využití počítačových her jako didaktického nástroje na základní škole

Sedláková, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Každodennost vědění imigrantů: Spirituální a kulturní diverzita v edukaci

Svojanovský, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Podpora reflexe praxe v učitelském vzdělávání

Sýkorová, Pavla

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Faktory ovlivňující čtenářství českých a amerických žáků 4. ročníku primární školy: mezinárodní studie

Trapl, František

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Bohatství kultur jako cesta k přeměně školy a společnosti na příkladu kanadského Vancouveru

Zlatníček, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Pedagogika
Disertační práce: Zjišťování kvality výuky cizího jazyka: Vývoj a aplikace nástroje pro posuzování míry zastoupení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky