Počet výsledků: 4

Výsledky se týkají zvoleného oboru NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Koláčková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Analyse von Raum-Konzepten in den Erzählungen von Franz Kafka

Kučerová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Konstruktionen mit dem Modalverb sollen und ihre Äquivalente im Tschechischen

Tichá, Elizabeth

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Unterricht in Zeiten von Corona: Herausforderungen an die DaF-Lehrkräfte und ihre SchülerInnen

Vaňková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Deutschunterricht in der 1. – 3. Klasse in der Waldorfschule in Tschechien