Počet výsledků: 16

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro střední školy: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Andrlová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Existenciální motivy v prozaické tvorbě Milana Kundery

Březinová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Pojetí chudoby v díle Jakuba Demla a Jaroslava Durycha

Juríková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Čtenářská gramotnost odsouzených ve Věznici Kuřim

Klejdusová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Tři romány Oldřicha Daňka a jejich podoby

Kytlicová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Větná stavba mluvených projevů žáků 2. stupně ZŠ při komunikaci ve výuce

Mikušová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Motivy pána a sluhy v dílech Zdeňka Jirotky, Miroslava Macka a Pelhama Grenvilla Wodehouse

Mlčoušková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Postavy mužů a dětí v prozaické tvorbě Zdeňka Svěráka

Oujezdský, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Průběh starých stezek historickou částí Brna a jejich jazykový rozbor

Procházková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Alternativní metody ve výuce češtiny na SŠ

Simajchlová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Podpůrný materiál pro výuku českého jazyka cizinců v předškolním věku

Šedová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Obraz dvojčat v literatuře pro děti a mládež

Šrámek, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Motiv smrti v poezii a próze Zbyňka Hejdy

Tesařová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: V její černé vůni. Motivy smrti v prvotinách šesti českých básníků.

Tinková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Jazyková specifika výuky českého jazyka bilingvních dětí mladšího školního věku v česko-francouzském prostředí

Vatter, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Literatura s válečnou tematikou na 2. stupni základní školy - literárněvýchovný projekt

Vytisková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Diplomová práce: Komparace lexika zaznamenaného Českým jazykovým atlasem a Atlasem německých nářečí na území ČR ve vybraných oblastech